7 กุมภาพันธ์ 2562 "ไทย-เมียนมา" หารือลดมลพิษทางอากาศ

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/277563

ทางการไทยขอความร่วมมือเมียนมาประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านงดเผาป่า เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศของทั้ง ประเทศ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทย พร้อมผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 96 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายเมียนมา ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ณ ที่ว่าการอำเภอพญาตองซู จังหวัดกอกาเร็ก ประเทศเมียนมา สำหรับเนื้อหาการหารือยังคงเน้นย้ำเรื่องทั่วไป ทั้งการแก้ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ตามแนวชายแดน รวมทั้งปัญหาการเปิดจุดผ่อนปรน ที่ฝ่ายไทยเสนอให้ทางทางการเมียนมาพิจารณา เพื่อพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต ขณะที่ทางฝ่ายเมียนมาขอความร่วมมือฝ่ายไทย ช่วยดูแลแรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานในฝั่งไทยกว่า 3,000 คน ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานจากผู้ประกอบการไทย